Studieture anvendes som fast udviklingsredskab i en lang række kommuner og organisationer. Det skyldes, at studieture er en investering med kort tilbagebetalingstid.

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling har meget stor erfaring med skræddersyede studieture om strategisk byudvikling. Siden 2008 har vi tilrettelagt og gennemført mere end 50 studieture.
Se eksempler på cases vi har løst.

Destinationerne er byer og regioner med markante resultater inden for strategisk byudvikling. I vores programforslag kombinerer vi tit flere byer, så turen giver det optimale udbytte i forhold til kundens ønsker. Se eksempler på studieture.

Derfor har vores studieture stor effekt:
- Studieturen skræddersys efter gruppens helt konkrete ønsker
- I oplever de bedste byudviklingsprojekter i Europa
- Inspiration til bedre, billigere og mere kreativ byudvikling
- Præcis viden om strategi, proces og finansiering i projekterne 
- Fælles referencer og dermed stærkere fremdrift i egne projekter
- Samlet set: et bedre beslutningsgrundlag

En typisk studietur varer 2-4 dage og veksler mellem rundvisninger i relevante byområder og møder med politikere, embedsmænd, udviklingsselskaber, ildsjæle etc. Opsamlinger undervejs sikrer fuldt fokus på overførselsværdien allerede mens gruppen er afsted.

Emnerne er fx udvikling af nye byområder, kulturplanlægning, detailhandel og klimatilpasning - kort sagt alle områder inden for strategisk byudvikling. Læs mere under strategisk byudvikling.
 

Samarbejdsforløbet omkring den enkelte studietur består af fire faser: dialog, faglig og praktisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering. Vi lægger vægt på klar definition af målet med turen og måling af effekten bagefter. Det giver vores kunder dokumentation for målopfyldelse og effekt. Læs mere om forløbet.

Tillmeld dig vores inspirationsmail og få løbende information om nye studieture og inspiration til strategisk byudvikling.

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008