Nedenfor 16 eksempler på studieture inden for strategisk byudvikling. Tryk på linket efter hver beskrivelse og læs en pdf med billeder og forslag til hvilke projekter der kan indgå på en studietur.

Studietur til Freiburg, Basel og Zürich
Bæredygtige løsninger i byudviklingen
Sydtyskland og Schweiz rummer en guldgrube af bæredygtige projekter, hvor miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter går hånd i hånd. Daginstitutioner i passivhusstandard, bæredygtige bydele, borgerengagement, infrastruktur, solenergi – der er inspiration hele vejen rundt. Læs mere.

Studietur til Nordtyskland
Detailhandel og levende bymidter
Detailhandel er en væsentlig faktor for at skabe levende og spændende byer. I fire nordtyske byer har man udviklet interessante løsninger og opnået markante resultater inden for detailhandel og bymidtestrategier. Læs mere.

Studietur til Hamburg
Europæisk Miljøhovedstad 2011
Den nordtyske metropol Hamburg er Europæisk Miljøhovedstad i 2011. Byen vandt prisen for sine mange bæredygtige tiltag, fx minimering af energiforbruget i de offentlige bygninger samt store bæredygtige byudviklingsprojekter såsom Hafencity. Læs mere.

Studietur til Ruhr-distriktet og Holland
Biblioteker som lokale kraftcentre
Biblioteksområdet er inde i en stor udvikling. Økonomien
kræver, at der tænkes nyt og kreativt for at kunne opretholde attraktive tilbud for borgerne. I Ruhr-distriktet har en række biblioteker udmærket sig ved at have succes med få økonomiske midler til rådighed, mens man i Holland er dygtig til at tænke
nye medier, opføre arkitektonisk spændende biblioteker
og samlokalisere biblioteker med skoler, kommunale servicefunktioner mv. Læs mere.

Studietur til Hamburg, Bremen og Bremerhaven
Havneudvikling med oplevelser og kultur
I mange danske kommuner omdannes havnearealer i disse år til nye byområder. Det er projekter med stor strategisk betydning for byernes fremtid. Hver af de tre byer har haft vidt forskellige ideer og udviklingsprocesser og her kan hentes værdifuld inspiration. Læs mere.

Studietur til Bilbao
Fra slidt industriby til arkitektur- og designmetropol
Bilbao har gjort det umulige og har på bare 15 år forvandlet sig fra forurenet industriby til Nordspaniens arkitektur- og designmetropol med mere end 600.000 turister om året. Bilbaos succes skyldes en række parallelle investeringer i byudvikling, kultur og infrastruktur. Læs mere

Studietur til Ruhr-distriktet
Kulturplanlægning og regionalt samarbejde
I Ruhr-distriktet samarbejder de 53 byer om at være Europæisk Kulturby 2010. Derudover er der lavet en kulturel masterplan for hele Ruhr-distriktet, som på tværs af kommunegrænser kortlægger styrker og muligheder. Læs mere.

Studietur til Ruhr-distriktet
Omdannelse af industriområder og –bygninger
til nye funktioner
Omdannelse af industriområder og –bygninger står på dagsordenen i mange kommuner. Ruhr-distriktet er lykkedes med at forvandle gamle industrikatedraler til kultur, erhverv og oplevelse. Her kan hentes værdifuld inspiration til, hvordan industrikulturarven kan bruges som strategisk ressource.
Læs mere.

Studietur til Hamburg, Bremen og Bremerhaven
Oplevelsesattraktioner og turisme
Oplevelsesøkonomi er et væsentligt omdrejningspunkt i samtidens byudvikling. I de nordtyske byer Hamburg, Bremen og Bremerhaven kan der hentes værdifuld inspiration til oplevelsesøkonomi. Markante satsninger og kreative tilbud har skabt succes og imponerende besøgstal. Læs mere.

Studietur til Barcelona
Den menneskevenlinge metropol
Barcelona har en særstatus i europæisk byudvikling. Byen har siden Francos fald i 1975 udviklet sig i rivende fart. I dag er Barcelona en menneskevenlig metropol med gode byrum, strande og promenader af høj kvalitet og en tæt kontakt mellem by og vand. Infrastrukturen er velfungerende. og slidte bydele er omdannet til erhverv, kultur og beboelse. Byen har brugt store events som løftestang for byudviklingen og bruger hele tiden kulturen som strategisk værktøj. Læs mere.

Studietur til Valencia
Oplevelser, sport og rekreative kvaliteter 
Den spændende by med oplevelser, kultur og rekreative tilbud tiltrækker både borgere og turister. I Valencia har man vist vejen. Strandpromenaden og et tidligere flodleje er udviklet til attraktive rekreative områder med tilbud for alle borgere, og en række store oplevelsesattraktioner har sammen med sportsbegivenheder i international klasse sat byen på landkortet. Læs mere.

Studietur til Nordtyskland
Turisme som drivkraft i yderområder
Turismen er et økonomisk vigtigt område og skaber arbejdspladser. Der er flere veje at gå med planlægningen: man kan fx bygge oplevelsesattraktioner, videreudvikle den klassiske strandturisme, udbygge godsturismen eller satse på mindre oplevelsestilbud, måske opbygget om det samme tema. I Nordtyskland kan der opleves eksempler på vellykkede turismestrategier inden for alle de ovennævnte områder.
Læs mere.

Studietur til Ruhr-distriktet, Belgien og Holland
Gode rammer for fysisk aktivitet
Gode rammer for fysisk aktivitet og urban idræt i byplanlægningen er et grundlæggende krav til fremtidens byplanlægning. Der er store besparelser at hente for byer, der gør det nemt for borgerne at være fysisk aktive i hverdagen. Lavere sygefravær, mere velvære, flere cyklister gavner miljøet mv. Simpelthen et bedre liv og en by fyldt med liv. Læs mere.

Studietur til Oslo og Drammen
Byen ned til vandet
Oslo er i rivende udvikling. Langs Akerselven er tidligere industribygninger omdannet til kulturhuse, byen har fået en markant opera, og nu omdannes hele byens ansigt ned mod fjorden. Med projekt Fjordbyen skabes boliger, erhverv, detailhandel og smukke grønne byrum med promenader, grønne kiler og cykelstier. Og i Drammen 40 km fra Oslo er tidligere tiders tristesse vendt til en by med byrum, promenader og høj livskvalitet. Også på bæredygtighed er de to byer langt fremme – fysisk, socialt og økonomisk. Læs mere.

Studietur til Holland
Bæredygtig udvikling af byer og natur
Holland er tætbefolket og hastigheden i byudviklingen høj. Der er stor inspiration at hente til bæredygtige løsninger – fra regnvandshåndtering over infrastruktur til anlæggelse af hele bæredygtige bydele. Også i landområderne er der inspiration at hente, fx til genopretning af sårbar natur i umiddelbart naboskab
med intensiv svineproduktion. Kreativiteten er stor, og både fysiske løsninger og processer/samarbejdsformer er interessante. Læs mere.

Studietur til Ruhr
Kulturhuse som lokale kraftcentre
Kulturhusområdet er i stor udvikling, og i mange danske kommuner arbejdes hen imod at gøre dem til kulturelle kraftcentre, der fungerer som omdrejningspunkter i lokalkvarterer eller mindre byer. I Ruhr-distriktet er der en lang række gode eksempler på den slags kulturhuse, og der er mange erfaringer med, hvordan man for få midler kan skabe attraktive kulturtilbud for borgerne.
Læs mere.


byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008