Vi tilbyder en række konsulentydelser målrettet den strategiske udvikling af kommunen. Fælles for alle opgaver, vi løser, er, at de giver et bedre beslutningsgrundlag for de store investeringer, der foretages i byudvikling. Og at de giver konkret og brugbar inspiration til at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. I vores arbejde trækker vi på et bredt kendskab til de bedste byudviklingsprojekter i Europa.

Eksempler på vores konsulentydelser:

Studieture
Siden 2008 har vi tilrettelagt og gennemført mere end 50 studieture for danske og norske kommuner, Realdania og andre, der arbejder med strategisk byudvikling. Vores studieture har sat konkrete aftryk i en række byudviklingsprojekter i Danmark. Se en oversigt over vores løste opgaver og læs cases, hvor kunder fortæller om udbyttet, her.

Strategioplæg og workshopfacilitering
Et skræddersyet oplæg for byråd, direktion eller forvaltning i en kommune giver konkret inspiration til kommunens strategiske udvikling. Oplægget forberedes i dialog med kunden, og i processen indgår møder, læsning af planstrategi, sektorpolitikker etc. Det kan fx kombineres med en workshop eller fælles diskussion af, hvilken strategi der vil fungere bedst i den lokale kontekst. I vores oplæg trækker vi på vores kendskab til byudvikling i Danmark og resten af Europa. Vi har fx løst opgaver for Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Holbæk Kommune. Læs mere her.

Oplæg på seminarer, konferencer mv.
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling holder hyppigt oplæg på konferencer, til seminarer mv. Oplæggene forberedes altid til den konkrete situation, så deltagerne får størst muligt udbytte. I vores oplæg trækker vi på vores kendskab til byudvikling i Danmark og resten af Europa. Vi har fx løst opgaver for Region Syddanmark og DAC/Naturstyrelsen, ligesom vi har holdt flere oplæg på Byplanlaboratoriets Detailhandelsseminarer. Læs mere her.

Research og analyse
Forud for realiseringen af et byudviklingsprojekt betaler det sig at investere i et ordentligt beslutningsgrundlag. Vi har lavet research og analyse for flere kommuner, hvor vi bl.a. har kortlagt andre danske og udenlandske kommuners erfaringer med lignende projekter. Vi har fx løst opgaver for Realdania By, Hjørring Kommune og Odense Kommune. Læs mere her.

Antologibidrag og artikler
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling har bidraget med artikler og antologibidrag. Læs her artikel fra Byplan 4/2009 om havneplanlægning eller se her artikel på side 52 til antologi om Kreativ Metapol fra 2011. 


Tilmeld dig vores inspirationsmail og få løbende information om nye studierejser og inspiration til strategisk byudvikling.


byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008