Realdania By
Notat om erfaringer med byggefællesskaber
.....

Hjørring Kommune
Casesamling ifm. Teateroplevelseshus
I december 2011 lavede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling en researchopgave for Hjørring Kommune. Opgaven var en del af en forundersøgelse for et måske kommende teaterhus, hvor vi kortlagde erfaringer fra lignende projekter.

Reference: Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune

Odense Kommune
Research om campusprojekter
....

Glostrup Kommune
Research ifm. Ejby Industriområde
Ifm udviklingen af Ejby Erhvervsområde bad Glostrup Kommune byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling om at researche og finde lignende byudviklingsprojekter i Europa, der kunne inspirere til den kommende arkitektkonkurrence og den forestående omdannelse af erhvervsområdet. Læs hele casen her.

Reference: Anja Kraag, By, Plan og Erhverv, Glostrup Kommune  
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008