Strategisk byudvikling handler om at sammentænke den fysiske planlægning med andre indsatsområder som fx erhvervsudvikling, kulturliv og sundhed. Det handler også om at udnytte oplagte synergier og få forvaltningsenhederne til at tænke sammen.

Vi arbejder med en lang række emner inden for strategisk byudvikling. Læs mere nedenfor om de enkelte emner, og hvor i Europa der kan hentes inspiration. NB: listen er ikke udtømmende. Kontakt os, selv om I er interesserede i et emne eller en destination, der ikke står listen. Vi researcher hele tiden på nye emner og eksempelprojekter.

Udvikling af nye byområder er en stor udfordring. Der skal træffes en lang række vidtrækkende beslutninger, fx: hvilke funktioner skal blandes, skal området udvikles i etaper, hvordan styres grundsalget – og hvor store krav kan kommunen stille til private samarbejdspartnere? Der kan fx hentes inspiration i Bremen, Hamburg, Düsseldorf, Bilbao, Barcelona og Oslo.

Omdannelse af industriområder og –bygninger står på dagsordenen i mange kommuner. Den udflyttede industri har efterladt bygninger med sjæl og historie. Hvad skal genanvendes, og hvordan gøres det bedst? Hvilke funktioner skal det nye byområde rumme? Ruhr-distriktet, Hamburg og Bremen har fantastiske og inspirerende omdannelseseksempler.

Havneudvikling står også på dagsordenen i mange kommuner. Erhvervshavnene flyttes ud eller nedlægges og havneområderne omdannes til nye formål. Hvordan blandes boliger, erhverv og kultur på den rigtige måde? Hvordan bindes by og havn konkret sammen? Og hvordan kan havnedrift og byliv sameksistere? Eksempler på rejsemål er Oslo, Hamburg, Bremen og Bremerhaven.

Kulturplanlægning er blevet et nøgleord i mange kommuner. Den spændende by med gode kulturtilbud tiltrækker både borgere og turister og der er store gevinster i at udnytte og styrke kulturarven og kulturlivet. Men hvordan gøres det bedst? Og hvordan skabes der synergier med områder som erhvervsudvikling og turisme? Indsigt kan fx hentes i Ruhr, Barcelona og Bilbao.

Turisme er et økonomisk vigtigt område og skaber arbejdspladser. Der er flere veje at gå med planlægningen: man kan bygge oplevelsesattraktioner, videreudvikle den klassiske strandturisme eller satse på mindre oplevelsestilbud, måske opbygget om det samme tema. Både spanske og tyske byer har nået imponerende resultater, fx: Bilbao, Annenwalde, Kühlungsborn, Bremerhaven, Hamburg og Ruhr-distriktet.

Detailhandel er en vigtig faktor for et levende byliv. Hvordan styrkes den, og hvad har andre byer gjort af erfaringer? Er et ”shoppingcenter uden tag” vejen frem, og kan butikkerne med fordel fordeles, så bestemte brancher samles i klynger? De tyske byer Burgdorf, Hameln, Osnabrück og Hamburg byder her på en perlerække af eksempler.

Fysisk aktivitet i byplanlægningen er på samme måde som bæredygtighed et grundlæggende krav til fremtidens byplanlægning. Der er store besparelser at hente for byer, der gør det nemt for borgerne at være fysisk aktive i hverdagen. Lavere sygefravær, mere velvære mv. Simpelthen et bedre liv. Inspirerende byer at besøge er fx Duisburg, Barcelona og Amsterdam.

Biblioteker/kulturhuse. Tendensen er at sammentænke biblioteker med kulturhuse, medborgerhuse og andre funktioner. Det skaber synergier og udnytter ressourcerne bedre til gavn for både borgerne og kommunekassen. Hvilke funktioner skal fremtidens bibliotek/kulturhus byde på, og hvordan skaber man interessante tilbud for brede målgrupper? Inspiration kan hentes i Tyskland, Holland og England.

Campusområder/uddannelse er vigtigt for byens rolle som uddannelsesby og for at tiltrække og fastholde de studerende, som er byens fremtidige arbejdskraft. Hvordan tilrettelægges byens nye campusområde, så det bliver tiltrækkende at bruge for både studerende, undervisere og relaterede virksomheder? Og hvordan integreres det i byens liv? Der er inspirerende eksempler at opleve i fx Utrecht.

Museer og oplevelsesattraktioner er store investeringer, og det er vigtigt at alle aspekter tænkes med fra starten. Det gælder både på koncept-, bygnings- og byrumsniveau. Hvilke grupper skal byens nye oplevelses¬museum tiltrække? Hvilke historier skal det fortælle? Hvordan integreres bygningen i byens liv? Værdifuld inspiration kan hentes i fx Bremerhaven, Hamburg, Berlin og Oslo.

Udvikling af boligområder er et område med store muligheder både socialt og i forhold til bæredygtighed. Hvordan skal en helhedsplan for et område se ud, og hvordan kan boligselskaber og planlæggere arbejde sammen om opgaven?  Hvordan skaber man attraktive levevilkår for borgerne og en god kontakt til de omgivende områder? Der kan fx hentes inspiration i Amsterdam, Rotterdam og i Nordrhein-Westfalen.

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008