by

 

 

 

 

 


Nyheder

31. oktober 2012
Christopher Vittrup Andersen stopper i dag hos byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling. I næsten tre år har han lavet research og analyser, holdt oplæg, planlagt studieture og været rejseleder på mange af dem. Vi har været virkelig glade for Christophers indsats og ønsker ham al mulig held og lykke fremover.
 
25.-26. oktober 2012
Emma er i München med Copenhagen Capacity / projektet SPI (Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme). Studieturen skal give inspiration til arbejdet med klynger og tiltrækning af udenlandske investeringer til Hovedstadsregionen.

25. oktober 2012
Torsten holder oplæg på Byplanlaboratoriets seminar om detailhandelsplanlægning. Fokus er på den kvalitative udvikling af bymidterne og alt det, kommuner, handelsstandsforeninger og andre kan gøre for at understøtte butikslivet i bymidten.

22.-24. oktober 2012
Torsten og Emma er med netværket PLAN C i Frankfurt. Studieturen har fokus på energirigtig renovering af almennyttigt boligbyggeri og offentlige bygninger. Frankfurt er langt fremme på dette felt.

16.-18. oktober 2012
Torsten er med Oslo Kommune i Frankfurt. Turen skal give målrettet inspiration til fortætning, transformation af eksisterende bygninger/byområder samt klimatiltag der understøtter arbejdet frem mod Oslo som CO2-neutral i 2050.        

8. oktober 2012
Torsten holder oplæg for Borgmester og Direktion i Gladsaxe Kommune om den strategiske udvikling af kommunen.

4.-5. oktober 2012
Torsten deltager ved årets Byplandage i Svendborg og skal være oplægsholder på delmøde C om emnet "Provinsbyerne - landdistrikternes sikre holdepunkt?".  

3. oktober 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling skal holde oplæg hos COWI i Ringsted 28/11: fyraftensmøde kommunale planlæggere og andre, der arbejder med byudvikling. Temaet er den strategiske udvikling af detailhandlen i bymidterne.

30. september - 3. oktober 2012
Christopher er med Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturudvalg i Ruhr-distriktet. Turen skal give inspiration til udvikling af kultur- og fritidsområdet samt styrke kommunen strategisk ift. tiltrækning/fastholdelse af unge, Hjørring som uddannelsesby mm.  

17. september 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler at holde inspirationsoplæg for Gladsaxe Kommune. Oplægget skal give inspiration til den strategiske udvikling af kommunen.

13. september 2012
Torsten er i Flensburg for at holde oplæg for Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling. Oplægget skal give inspiration til den fysisk-strategiske udvikling af byerne i regionen. 

13.-16. september 2012
Christopher deltager på NYP´s faglige studietur til Ruhr-distriktet. Her er bla. fokus på planlægningsmæssige problematikker i Ruhr og deltagerne skal undervejs se en lang række spændende projekter.

20. august 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Copenhagen Capacity, projekt SPI (Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme). Studieturen skal give inspiration til arbejdet med klynger og tiltrækning af udenlandske investeringer til Hovedstadsregionen.

16.-19. august 2012
Christopher er med Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalg i Barcelona. Studieturen skal give inspiration til Frederiksbergstrategien og udvalgene skal bla. se en lang række udvalgte byrum, høre om fodgænger- og kulturstrategi, se den nye vidensbydel 22@, se eksempler på sammentænkning af plejehjem, borgercenter og bibliotek og mm.

9. august 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler oplæg for Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling. Oplægget skal give inspiration til den fysisk-strategiske udvikling af byerne i regionen. 

1.-9. juli 2012
Torsten skal med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg til Vancouver, Seattle og Portland. Studieturen skal give inspiration til udvalgets arbejdsområder som fx grøn vækst, bæredygtighed, urban farming, regnvandshåndtering, fortætning, havneudvikling, trafikløsninger samt andre emner.

27. juni 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler oplæg og ekskursion den 22. august for Planudvalget i Furesø Kommune. Dagen skal give inspiration til planlægning og udvikling af detailhandlen i kommunen, bl.a. i Farum Midtby.

21.-22. juni 2012
Christopher er med Svendborg Kommunes Udvalg for Kultur og Planlægning i Hamburg. Turen skal give inspiration udvikling af detailhandlen, Svendborgs identitet og byrum med forskellige funktioner. 

12. juni 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Fredericia C til Freiburg og Basel. Turen skal give målrettet inspiration til udviklingen af Fredericia C og emnerne er fx disponerig af et nyt byområde, lavenergi, parkeringsløsninger, detailhandel mm.

11.-12. juni 2012
Christopher er på researchtur til Barcelona for at forberede den kommende studietur for Frederiksberg Kommune. Emnerne er bl.a. byrumspolitik, fodgængerstrategi og kobling mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

7.-9. juni 2012
Christopher er med Helsingør Kommunes Ejendoms- og Miljøudvalg i Hamburg. Turens formål er at give målrettet inspiration til kommunens indsatser på klimaområdet, både som et overordnet strategisk værktøj men også ift. konkrete miljøprojekter.

6. juni 2012
Torsten holder oplæg for Holbæk Byråd. Han skal bl.a. tale om den strategiske udvikling af erhvervslivet i kommunen.

4. juni 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling skal deltage i tilrettelæggelse og gennemførelse af workshop 26/6 for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om udvikling af detailhandlen i København.

31. maj - 1. juni 2012
Torsten er med Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, i Hamburg. Turen skal give inspiration til udviklingen af København som bæredygtig by. Gruppen skal bl.a. møde klimasekretariatet i Hamburg, for at høre om deres erfaringer fra 2011, hvor byen var Europæisk Miljøhovedstad.

31. maj 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Oslo Kommune til Frankfurt. Turen skal give målrettet inspiration til fortætning, transformation af eksisterende bygninger/byområder samt klimatiltag der understøtter arbejdet frem mod Oslo som CO2-neutral i 2050.

15. maj 2012
Energirigtig renovering af almennyttigt boligbyggeri og offentlige bygninger. Det er overskrifterne for en studietur, byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arrangerer for netværket GATE 21/PLAN C 26-28/9 2012. Studieturen går til Frankfurt og Darmstadt og giver deltagerne fælles referencer, der kan bruges også efter at projektet er slut.

11. maj 2012
Torsten og Christopher deltager på FAB´s årsmøde, som bliver afholdt i Christianhavns beboerhus. Temaet er byen og bilen og handler bl.a. om, hvordan man kan skabe flere og bedre byrum, der ikke er domineret af biler.

10. maj 2012
Torsten skal holde oplæg for Holbæk Byråd om bymønster og byudvikling, herunder Holbæks rolle som motor i kommunen. Det er til et temamøde 6/6, hvor politikerne drøfter, hvordan man kommer fra Udviklingsstrategi til Kommuneplan. 

7. maj 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Frederiksberg Kommune. By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal til Barcelona i august. Studieturen skal give målrettet inspiration til Planstrategiens fire ben: Klimabyen i fremtiden; Vidensbyen; Frb som destination i hovedstaden og livskvalitet i hverdagen.

7. maj 2012
Christopher holder oplæg i Landskrona for Interreg IV projektet HUBS, hvis formål er at fremme bæredygtig økonomisk vækst i områder/byer som ligger i storbyernes skygge. Selve oplægget omhandler brandstrategier og turisme i byplanlægningen med særligt fokus på vellykkede eksempler.

20. april 2012
Torsten er med Rødkilde Gymnasium i Hamburg. Turen skal sætte fokus på gamle og nye byudviklingsprocesser i Hamburg. Gruppen skal bla. se og høre om udviklingen af HafenCity og høre om processen i det kommende byudviklingsprojekt Altona Mitte.

18. april 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Helsingør Kommunes Ejendoms- og Miljøudvalg. Destinationen er Hamburg og turens formål er at give målrettet inspiration til kommunens indsatser på klimaområdet, både som et overordnet strategisk værktøj men også ift. konkrete miljøprojekter.

31. marts - 7. april 2012
byrejsen.dk -Strategisk Byudvikling er i Seattle og Vancouver på researchtur. Emnerne er regnvandshåndtering, urban farming, havneomddannelse, grønne tage, CO2-reduktion mm. Turen er en del af forberedelsen til Københavns Kommune studietur i juli.

30. marts 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturudvalg til Ruhr-distriktet. Turen skal give inspiration til udvikling af kultur- og fritidsområdet samt styrke kommunen strategisk ift. tiltrækning/fastholdelse af unge, Hjørring som uddannelsesby mm.

27. marts 2012
Ifm. oplægget i Sorø om provinsbyernes udfordringer, har Torsten bidraget med yderligere inspiration i en række aviser rundt om i landet. Læs fx artiklen fra Sjællandske her.

26. marts 2012
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Svendborg Kommune. Turen går til Hamburg og Bremerhaven og skal bl.a. give inspiration til levende byrum og grundsalgskonkurrencer.

21.-24. marts 2012
Hele holdet er på intern researchtur til Hamburg og Bremerhaven. Vi har møder med en række ressourcepersoner og emnerne for turen er bæredygtig detailhandel uden for storcentrene, bymidteudvikling, samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet samt turisme/oplevelsesøkonomi.

8. marts 2012
Torsten skal holde oplæg i Sorø om provinsbyernes udfordringer, og hvordan bymidterne kan bruges som ressource. Det er afslutningen på et større projekt om byroller og bymidter i forandring. Læs mere og tilmeld dig her.

22. februar 2012
Christopher skal holde oplæg i Brøndby for Interreg IV projektet HUBS, hvis formål er at fremme bæredygtig økonomisk vækst. Selve oplægget omhandler brandstrategier og turisme i byplanlægningen med særligt fokus på vellykkede eksempler.

4. februar 2012
Emma, Christopher og Torsten deltager i temadagen i Korsør om planstrategi og lokalplaner. Dagen foregår i regi af Landsforeningen for Bygnings- Landskabskultur.

11.-13. januar 2012
Christopher er i Valencia med Herning Kommune. Studieturen skal give målrettet inspiration til projekt Fit Street, kultur- og aktivitetsbånd, i Hernings sydlige bydel. 

22. december 2011
Tak for 2011! Vi ønsker alle kunder, samarbejdspartnere og venner af huset rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi er tilbage 2/1 2012.

22. december 2011
Nyt nyhedsbrev ude. Læs det her.

20. december 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur til Hamburg for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 22.-23. marts 2012. Turen skal give inspiration til udviklingen af København som bæredygtig by. Hamburg er Europæisk Miljøhovedstad 2011. 

9. december 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg til Vancouver, Seattle og Portland, juli 2012. Studieturen skal give inspiration til udvalgets arbejdsområder som fx grøn vækst, bæredygtighed, fortætning, havneudvikling, trafikløsninger samt andre emner.

28. november 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Herning Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget var sidste år i Valencia og var meget inspireret af byens grønne åre. Et lign. projekt skal nu realiseres i Herning og i den forbindelse har man nedsat en projektgruppe, der skal tilrettelægge udviklingsprocessen. Projektgruppen skal til Valencia i januar 2012 og opleve den grønne åre samt en række andre kultur- og idrætsfaciliteter.

28. november 2011
Christopher og Torsten deltager i konferencen ´Byen er din´ arrangeret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Emnet er brug og adgang til byens rum.

24.-25. november 2011
Torsten deltager i  Statsbygg´s Krysskonference i Oslo. Temaet for konferencen er midlertidighed i byudviklingen. 

23. november 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler at løse en kosulentopgave for Hjørring Kommune. Som en del af en forundersøgelse for et måske kommende teaterhus, skal vi kortlægge erfaringer fra lignende projekter.

9. november 2011
Christopher og Torsten deltager i informationsmøde i Vejle om Realdanias kampagne ´Stedet Tæller´.

28. oktober 2011
Torsten deltager i ekspertworkshop om danske provinsbyers udvikling.

27. oktober 2011
Torsten holder oplæg for Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget samt embedsmænd i Brøndby Kommune. Oplægget giver inspiration fra både danske og udenlandske kommuner til den strategiske planlægning af kultur, fritid og idræt i kommunen. Efterfølgende faciliterer vi workshop for deltagerne.

19.-21. oktober 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling er i Hamburg for at holde møder med Kreativgesellschaft, IBA Hamburg og Industri- og Handelskammeret. Vi henter ny viden om, hvordan der arbejdes strategisk med kultur, erhverv og detailhandel i Hamburg.

11.-14. oktober 2011
Torsten er i Bordeaux med Køge Kyst. Studieturen er skræddersyet til Køge Kyst og har fokus på udviklingsplaner i forskellige områder i Bordeaux. Bordeaux har i enestående grad udnyttet kontakten til vandet. Også her er der inspiration at hente til udviklingen af Køge Kyst.

6.-7. oktober 2011
Hele byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling deltager i Byplanmødet i Aalborg. Vi glæder os!

6. oktober 2011
Så er der katalog på gaden. Vi sætter fokus på fire destinationer, der kan give markant inspiration til den strategiske udvikling af kommunen i de kommende år: Hamburg/Bremerhaven, Freiburg, Bilbao og Bordeaux. Læs kataloget. Vi sender gerne et trykt eksemplar af kataloget, bare sig til.

6. oktober 2011
Så er der inspirationsmail ude. Læs om Hamburg/Bremerhaven, Freiburg, Bilbao og Bordeaux. Fire byer, der kan give markant inspiration til den strategiske udvikling af kommunen i de kommende år. Læs inspirationsmailen her

29.-30. september 2011
Christopher er med Dansk Bygningskultur 2015 i Syddanmark og Nordtyskland. Bygningskultur 2015 er et initiativ igangsat af Realdania og Kulturarvsstyrelsen rettet mod fredede og bevaringsværdige bygninger. Turen skal inpsiration til kommuner og bygningsejere til at sikre bygningsarven og bruge den strategisk ifm. turisme mv.

29. september 2011
Torsten holder oplæg på afslutningskonferencen for Kreativ Metapol i Malmø. Temaet er tværkulturelt kultursamarbejde i Ruhr-distriktet, og hvad Øresundsregionen kan lære af erfaringerne. Efter oplægget faciliterer Torsten workshop om organisering og finansiering af kommunale kulturprojekter.

29. september 2011
I dag udkommer antologien "Deltagelse og kreativitet. Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol". Antologien opsummerer resultaterne af det treårige projekt, der har fokuseret på kultur i byudviklingen i Øresundsregionen. Torsten har skrevet perspektivering om regionale udviklingsprocesser i Ruhr-distriktet og hvad Øresundsregionen kan bruge erfaringerne til.

27. september 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler researchopgave for Glostrup Kommune. Baggrund: Glostrup Kommune er med i Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder og skal afholde en arkitektkonkurrence for Ejby Erhvervsområde. Vi undersøger, hvor der i Tyskland/Sverige er lignende områder, der kan besøges på en målrettet inspirationstur.

12. september 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler at holde oplæg for Brøndby Kommunes Idræts- og Fritidsudvalg samt Kulturudvalg. Oplægget giver inspiration til det strategiske arbejde med kultur, fritid og idræt i kommunen.

6.-9. september 2011
Torsten er i Stockholm med CFBU, Center for Boligsocial Udvikling. Turen byder på en række besøg hos ministerier, styrelser, almene boligorganisationer og besøg i to almene boligområder i Stockholms forstæder. Fokus på turen er evaluering af den boligsociale indsats.

16. august 2011
Inspirationsmail ude med fokus på tre faglige arrangementer i efteråret. Læs her.

15. august 2011
byrejsen.dk - Strategisk Bydudvikling har fået ny studentermedhjælp. Emma er landskabsarkitekt studerende og skal hjælpe med analyser og research. Velkommen til!

12.-13. august 2011
Torsten er i Lyon med Realdania. Turen skal give inspiration til byrum, p-anlæg og mobilitetspolitik.

2. august 2011
Torsten har bidraget med inspiration til, hvordan man kan udvikle detailhandelen i Assens-området. Se artiklen fra Fyens Stiftidende her.

1. juli 2011
Så er der en ny inspirationsmail ude. Vi har været i Bordeaux og kommer med inspiration til en lang række emner inden for strategisk byudvikling.

1. juli 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for KL´s Teknik- og Miljøudvalg. Turen går til Bilbao og Vitoria-Gasteiz, som er kåret som europæiske miljøhovedstad i 2012. Her skal bl.a. hentes inspiration til kollektiv trafik, klimatilpasning, havnedrift, mv.

1. juli 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Fredericia Kommune, Teknisk Udvalg, til Freiburg og Basel. Emnerne for turen er bl.a. udvikling af ny bydel, bæredygtighed, lavenergibyggeri mv.

1.-10.juli 2011
Vi er på sommerferie. Efterfølgende er vi tilbage på skift. Fuldt tilbage 9. august. Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

26.-29. juni 2011
Emma, Christopher og Torsten er i Bordeaux på researchtur. Emnerne er letbane som byudviklingsplov, byrum, havneomdannelse og bæredygtighed.

9. juni 2011
Christopher deltager i åbningen af Copenhagen X og DAC´s udstilling om "Hvad gør en by værd at leve i". Åbningen byder på debat om København som laboratorium for ny arkitektur og byudvikling.

8. juni 2011
Christopher deltager på konference om byudvikling med letbaner arrangeret af JETRA og BVT. Emnerne er bla. letbane og bypotentiale, udenlandske erfaringer, økonomi og letbaner samt integration af letbaner i det eksisterende banesystem.

7.-9. juni 2011
Torsten er med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fra Hjørring Kommune på en tredages studietur til Hamburg og Bremerhaven. Emnerne er bl.a. bæredygtig byudvikling, detailhandel, turisme- og erhvervsudvikling.

29. maj - 1. juni 2011
Torsten er med Randers Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i Ruhr-distriktet. Turen skal bl.a. give inspiration til anvendelse af lyskunst i byrummet, optimering af vilkårene for kreative erhverv, havneudvikling mv.  

27. maj 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling ansætter ny studentermedhjælp. Emma Lorenzen, landskabsarkitekt kandidatstuderende, starter 15. august. Vi ser meget frem til samarbejdet.

16.-19. maj 2011
Christopher er i Bilbao med Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg. Et besøg hos kommunen i Bilbao skal give indblik i byens forvandling fra industri til kultur- og designmetropol igennem en masterplan, der kombinerede byudvikling, infrastruktur og kultur.

11.-13. maj 2011
Torsten og Christopher er i Lyon for at se på byrum, kollektiv trafik og p-anlæg.

10.-13. maj 2011
Frederik er i Freiburg med Statsbyggs Bygherreafdeling. Turen går til Freiburg og temaet er bæredygtigt byggeri og samarbejde mellem bygherre, arkitekter, leverandører mv.  

2.-5. maj 2011
Frederik er i Holland med Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Turens emne er bæredygtige klimaløsninger og den skal bl.a. give inspiration til regnvandshådntering, naturgenopretning i forbindelse med intensiv landbrug og kollektiv trafik.

2.-5. maj 2011
Torsten er på Fyn og i Sønderjylland for at holde møder med en lang række kommuner. Der drøftes nye samarbejder og den strategiske udvikling i kommunerne.

28.-29. april 2011
Torsten deltager i konferencen "Kultur som vækstdriver i den strategiske byudvikling" i Randers.

10.-13. april 2011
Christopher er afsted med Esbjerg Kommune til Bilbao. Kommunens Kultur & Fritidsudvalget og Børn & Familieudvalget deltager og emnet for studieturen er bl.a. kultur som driver i byudviklingen.

7. april 2011
Torsten er i Haderslev for at deltage i seminaret om bygningskulturarven i planstrategien.

30. marts 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Bygherreafdelingen i norske stats byggetjeneste Statsbygg. Turen går til Freiburg og temaet er bæredygtigt byggeri og samarbejde mellem bygherre, arkitekter, leverandører mv. Det er den femte opgave byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling løser for Statsbygg.

29. marts 2011
Hele byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling deltager i minimessen - På vej mod kommuneplan 2013.

24. marts 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for CFBU, Center for Boligsocial Udvikling til september. Turen går til Stockholm og skal bl.a. give inspiration til redskaber som kan bruges til effektmåling af den boligsociale indsats.  

10. marts 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur til juni for Hjørring Kommune. Turen går til Hamburg og Bremerhaven. Emnerne er bl.a. byudvikling og planlægning med spændende detailhandelsløsninger, bæredygtige miljø- og energiløsninger, turisme/oplevelsesøkonomi og byliv/byudvikling kombineret med havnedrift.

4. marts 2011
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling aftaler studietur til august 2011 for Realdania. Destinationen er Lyon og emnet er byrum, p-anlæg og trafikafvikling. Centrale emner for skabelsen af fremtidens levende byer.

4. marts 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for KlimaSundet, et kommunalt klimanetværk i Øresundsregionen. Turen går til Hamburg, som er Europæisk Miljøhovedstad 2011, og skal give inspiration til netværkets arbejde med at skabe kendskab til hinandens klimaløsninger, og finde sammen om nye fælles klimatiltag.

22. februar 2011
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling aftaler studietur til Holland for Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg til maj 2011. Emnerne er blandt andet regnvandshåndtering, naturgenopretning og inspiration til Herning som cykelby.

16.-19. februar 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling er på intern studietur til Bilbao. Turen er et led i planlægningen af årets ture til Bilbao, bl.a. med Esbjerg Kommune, og temaerne spænder vidt inden for strategisk bydudvikling. Fx kultur i byplanlægningen, levende byrum, letbane mv.

14. februar 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Køge Kyst. Det er tredje gang der samarbejdes omkring en studietur. Destinationen er denne gang Bordeaux, og emnerne er bære-dygtighed, byrum, trafikløsninger, renovering af bycenter mm. 

8. februar 2011
Så er en ny inspirationsmail fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling på gaden. Læs bl.a. om vores 16 nye turbeskrivelser med inspiration til den strategiske udvikling af danske kommuner.

3. februar 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur til maj 2011 for Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg. Studieturen går til Bilbao og emnerne er kulturel planlægning, brug af byens rum til kulturel udfoldelse og fysisk aktivitet i byrummet.

26. januar 2011
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur til maj 2011 for Randers Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Destinationen er Ruhr-distriktet og emnerne er blandt andet kultur og kunst i det offentlige rum samt møde med relevante ressourcepersoner.

24. december 2010
byrejsen.dk ønsker alle en rigtig glædelig jul. I er velkomne til at kontakte os også mellem jul og nytår.

20. december 2010
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling aftaler studietur for Esbjerg Kommune til Bilbao. Deltagerne er kommunens Kultur- og Fritidsudvalg og Børn- og Familieudvalg, der har fælles program, dels særlige institutionsbesøg for de to udvalg. Rejsen finder sted i april 2011.

17. december 2010
Så er der ny inspirationsmail er på gaden. Læs om byudvikling i Holland - socialt boligbyggeri, kulturhuse og nye byområder. Vi er vendt hjem med frisk inspiration fra vores interne researchtur. 

8.-10. december 2010
byrejsen.dk er på intern researchtur i Holland, nærmere bestemt Amsterdam, Utrecht og Rotterdam. Vi skal fx se en række kulturhuse i udkantsområderne, sammenkobling mellem detailhandel og togstationer, byudviklingsprojekter med fokus på regnvandshåndtering og meget mere.

1.-3. december 2010
Frederik er i København med Statsbygg og Fornyings-, Administrajons- og Kirkedepartement. Studieturen byder på en lang række besøg hos styrelser, ministerier og et møde med partner og miljøansvarlig hos C.F. Møller.

11. november 2010
byrejsen.dk aftaler studietur, 1.-3. december 2010, til København for norske Statsbygg og Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartement. En lang række emner inden statens bygge- og ejendomspolitik vil blive belyst og der er fx arrangeret møder med Energi-, Kulturarv- og Slots og Ejendomsstyrelsen.

9. november 2010
Torsten deltager i KL´s turismekonference i Grenaa. Konferencen sætter fokus på kommunernes rolle i turismen og aktuelle tendenser i den lokale turismeudvikling.

1.-3. november 2010
Frederik er i Oslo/Drammen med Fredericia Kommune. Udover rundvisninger i Nydalen og Oslo Opera, deltog gruppen på konferencen "Fremtidens Byer", med fokus på bæredygtig byduvikling.

1.-3. november 2010
Torsten er i Jylland for at holde møder med en lang række kommuner og faglige netværk. Der evalueres på gennemførte studieture og drøftes nye samarbejder.

15. oktober 2010
byrejsen.dk aftaler studietur til Oslo og Drammen for Fredericia Kommunes Plan- og Teknikudvalg. Turen omfattter også besøg på konferencen "Fremtidens Byer" om bæredygtig byudvikling.

7.-8. oktober 2010
byrejsen.dk deltager i Byplandagene i Århus. Emnet er i år "kampen om investeringerne", og vi glæder os til faglige oplæg og diskussioner om dette relevante emne.

4.-7. oktober 2010
Nynne og Frederik er i Berlin med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Studieturen rummer besøg i en lang række kulturhuse, byrum mv. og giver inspiration til den fortsatte udvikling af kulturhusene i København.

30. september 2010
Vores nyhedsbrev er ude og denne gang er fokus rettet mod Sydtyskland og Schweiz. Området rummer en guldgrube af bæredygtige projekter, hvor miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter går hånd i hånd.

26.-29. september 2010
Christopher er i Valencia med Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Studieturen fokuserer bl.a. på urban idræt, grønne byrum og sportsevents. Valencia er Europæisk Sportshovedstad 2011.

23.-24. september 2010
Torsten er i Ruhr-distriktet med Kreativ Metapol, et EU-projekt for danske og svenske kommuner samt uddannelses-institutioner i Øresunds-regionen. Projektet varer fra  fra 2008-11 og styrker kulturen i byudviklingen. Kulturby 2010 og Den kulturelle Masterplan for Ruhr-distriktet er blandt emnerne.

12.-15. september 2010
Frederik og Torsten er i Freiburg, Basel og Zürich med den norske stats byggetjeneste Statsbygg. Emnet for turen er bæredygtighed, og der indgår møder med kommunale forvaltninger og rundvisninger i en lang række bæredygtige byudviklingsprojekter.

6.-9. september 2010
Torsten er i Jylland for at holde møder med en lang række kommuner. Der evalueres på gennemførte studieture og drøftes nye mulige samarbejder. Den tætte kontakt til kunderne giver os mulighed for hele tiden at justere vores ture, så det faglige udbytte er optimalt.

3. september 2010
Torsten holder oplæg for Kreativ Metapol. Oplægget indgår sammen med workshops i forberedelsen af studieturen til Ruhr-distriktet senere på måneden. Kreativ Metapol er et samarbejdsprojekt i Øresundsregionen med deltagelse af danske og svenske kommuner og uddannelsesinstitutioner.

1. september 2010
Så udvider byrejsen.dk. Den 1. september er vi glade over at kunne byde Nynne Parvang velkommen som en fast del af teamet.

18.-20. august 2010
Torsten er på studietur med Køge Kommune og Realdania til Ruhr-distriktet. Turen skal give målrettet inspiration til udvikling af havneområderne i Køge, projekt Køge Kyst. Havneudvikling, kultur, bæredygtigt byggeri og nyt indhold i gamle industribygninger er blandt emnerne.

11.-13. august 2010
byrejsen.dk er på intern researchtur til Freiburg, Basel og Zürich. Der er aftalt møder med miljøafdelingerne i Freiburg og Basel kommune og derudover besøg i en række bæredygtige byudvik-lingsprojekter.

28. juni 2010
byrejsen.dks nye katalog er på gaden. Læs om en lang række byer og regioner i Europa, der kan inspirere til bæredygtig og strategisk byudvikling.

28. juni 2010
byrejsen.dk tager på sommerudflugt til Malmö, Jakriborg og Helsingborg. Vi skal også se en efter sigende fantastisk kuperet fodboldbane i Malmö.

25. juni 2010
Vi aftaler studierejse for Københavns Kommune til Berlin til oktober. Emnet er kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Der deltager ansatte fra en række kulturhuse og centralforvaltningen i Københavns Kommune. Samarbejdet med kommunen begyndte sidste år, hvor vi arrangerede studierejse til Hamburg.

24. juni 2010
byrejsen.dk aftaler studietur for Statsbygg, den norske stats byggetjeneste. Turen går til Freiburg og fokuserer på bæredygtig byudvikling. Det er tredje opgave vi laver for Statsbygg.

10. juni 2010
Aftaler studietur for netværket Kreativ Metapol, der arbejder med kultur i Øresundsregionen. Turen forberedes med et seminar, der sporer deltagerne ind på turen og højner udbyttet.

1. juni 2010
Hele holdet drog til Odense for at deltage i den meget interessante konference om ildsjæle og byudvikling.

26.-28. maj 2010
Christopher er på studietur med DSB Trafikplanlægning. De er i Frankfurt, Amsterdam og London for at se på hvordan tog og cykel kan kobles sammen strategisk.

11. maj 2010
byrejsen.dk har netop aftalt med Herning kommunes Kultur- og fritidsudvalg en studietur til Valencia. I Spaniens tredjestørste by, vil de opleve urban idræt, oplevelsesøkonomi og fantastisk kultur.

2.-5. maj 2010
Frederik er på studietur med Herning kommune, der skal se på byomdannelse, fremsynede planstrategier og alternative finansieringsmuligheder.

27-29. april 2010
Torsten og Nynne er i Ruhr-distriktet med netværket Kreative Byer og se på kulturelle institutioner og forskellige samarbejdsformer inden for kulturområdet.

26.-27. april 2010
Frederik bliver i Danmark og viser den norske kommune Porsgrunn rundt. De får inspiration til byudvikling af blandede byområder ved vandet.

25.-28. april 2010
Christopher er på studietur med Danske Havnes Fiskerihavneud-valg. Her vil de se på europæiske fiskeriforhold og fiskerihavnens rolle i både Holland og Belgien.

16. april 2010
Vi har aftalt studietur med DSB Trafikplanlægning der ønsker inspiration til hvordan man kan koble cykel og tog strategisk. De skal til både Frankfurt, Amsterdam og London.

12. - 14. april 2010
Frederik er på studietur med Ballerup Kommune i Ruhr-distriktet, hvor de skal se en lang række kulturhuse og møde ressourcepersoner. Turen byder derudover på et besøg i Zeche Zollverein og Landschaftspark Nord i Duisburg.

31. marts 2010
Vi har aftalt tilrettelæggelsen af en studietur/rundvisning i København for den norske kommune Porsgrunn. Fokus bliver på blandede byområder ved vandet.

23. marts 2010
byrejsen.dk aftaler studietur for Køge Kommune og Realdania til Ruhr-distriktet. Turen finder sted til august og vil give målrettet inspiration til udvikling af havneområderne i Køge, projekt Køge Kyst. Havneudvikling, kultur, bæredygtigt byggeri og nyt indhold i gamle industribygninger er blandt emnerne.

22. marts 2010
Vi har aftalt studietur i maj måned for Herning Kommunes Byplanudvalg. Turen går til Ruhr og der skal bl.a. hentes inspiration til byomdannelse, fortætning, bæredygtighed og konvertering af industribygninger. Derudover skal der hentes inspiration til, hvordan privat medfinansiering kan være med til at fremme byudviklingen.

17. marts 2010
Frederik og Christopher har været i Düsseldorf, Ruhr og Utrecht og hentet inspiration og ny viden om fremtidens campus, bevægelsesfremmende byrum, sportsfaciliteter og kulturhuse. De har set en lang række spændende projekter og udvidet vores lokale netværk.

8. - 10. marts 2010
Halvdelen af byrejsen.dk er på researchtur i Ruhr-distriktet og Holland. Fokus er rettet mod kulturhuse, mediehuse og en række andre emner.

22. februar 2010
byrejsen.dk aftaler studietur i april for Danske Havne. Formålet er at indhente viden om fiskeriforhold i Belgien og Holland, samt udbrede budskabet om danske fiskerihavnes betydning. Turen sluttes af med et besøg på European Seafood Exposition og Europaparlamentet i Bruxelles.

17. - 20. februar 2010
byrejsen.dk er på researchtur i Nordtyskland. Fokus er rettet mod vellykkede turismestrategier, oplevelsesklynger, detailhandel, levende bymidter og en række andre spændende emner.

15. februar 2010
Velkommen til Nynne Staal Parvang, der er vores nye medarbejder. Hun har en bachelor i geografi fra RUC og tog sidste år en master i byer og deres planlægning fra The University of Edinburgh.

4. februar 2010
Torsten har været medforfatter på bogen "Trods dårlige odds". Den er en del af Realdania-projektet Mulighedernes Land og afdækker nye muligheder for yderområder i Danmark. Bogen er udkommet og er blevet godt modtaget. Læs en anmeldelse her.

2. februar 2010
Programmet for de åbne studieture om detailhandel/levende bymidter og turisme/oplevelsesøkonomi er blevet lagt på hjemmesiden. Samtidig er vores katalog for 2010 kommet på gaden.

31. januar - 3. februar 2010
Torsten er fire dage i Berlin og Bonn med juryen bag det nye norske nationalmuseum i Oslo. Fokus er på nyere, vellykkede museumsbyggerier. Opdragsgiveren er norske Statsbygg.

8.-10. januar 2010
Torsten deltager i åbningen af Kulturbyåret 2010 på Verdenskulturarvområdet Zeche Zollverein i Essen/Ruhr-distriktet. byrejsen.dk er blevet officielt inviteret. Den tyske præsident kommer også. Uden sammenligning iøvrigt!

5.-8. januar 2010
byrejsen.dk er på researchtur til Berlin. Vi skal se på kulturhuse, biblioteker, bevægelsesfremmende byrum og en masse andre spændende ting.

4. januar 2010
Velkommen til Christopher Vittrup Andersen, der begynder hos os i dag. Vi glæder os meget til samarbejdet. Christopher er cand. mag. i spansk og har også beskæftiget sig med byudvikling på studiet. Han skal bl.a. styrke vores anaylse- og researcharbejde. Taler både flydende spansk og tysk.

31. december 2009
byrejsen.dk ønsker alle et rigtig godt nytår. Vi ser tilbage på et eventyrligt år 2 med 12 studierejser for Realdania og en lang række kommuner. Stor tak til alle kunder og samarbejdspartnere.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2010.

30. december 2009
Der skal opføres et Nyt Norsk Nationalmuseum på havnefronten i Oslo. Juryen i arkitektkonkurrencen skal på studietur til Berlin og Bonn for at se på nyere museumsbyggerier. byrejsen.dk har lavet program og arrangerer turen.

24. december 2009
byrejsen.dk ønsker alle en rigtig glædelig jul. I er velkomne til at kontakte os også mellem jul og nytår.

22. december 2009
Kataloget for 2010 er færdigt. Det udsendes til alle kunder og samarbejdspartnere i starten af januar. Læs mere her om vores nye temature om detailhandel, turisme/oplevelsesøkonomi og Essen/Ruhr-distriktet: Kulturby 2010.

18. december 2009
Fagtidsskriftet Byplan 4/2009 udkommet. Torsten har skrevet artikel om HafenCity, Hamburg nye havnekvarter med funktionsblanding og stram styring af grundsalget. Vi har været i HafenCity med adskillige kommuner.

10. december 2009
byrejsen.dk aftaler studietur for Ballerup Kommune. Deltagerne er styregruppen bag det nye kulturhus, der skal etableres. Destinationen er Ruhr-distriktet, som har en enorm tæthed af kulturinstitutioner - og iøvrigt er Europæisk Kulturby 2010.

6.-9. december 2009
Studietur med norske Porsgrunn Kommune til Düsseldorf og Ruhr-distriktet. Vi besøger projekter i Essen, Mülheim, Düsseldorf og Duisburg. Turen giver inspiration til udvikling af byområde med nedlagt porcelænsfabrik ned til floden i Porsgrunn.

27. november 2009
byrejsen.dk aftaler studietur til Ruhr-distriktet for netværket Kreative Byer. Essen/Ruhr-distriktet er Europæisk Kulturby 2010, og vi skal besøge sekretariatet samt en række byområder og kulturelle samarbejdsprojekter. Det sker til april 2010.

26. november 2009
Fra 4/1 2010 får vi en ny medarbejder: Christopher Vittrup Andersen, cand. mag. i spansk, skal styrke vores analyse- og researcharbejde og hjælpe med planlægning og gennemførelse af studierejser. Velkommen!

15.-17. november 2009
byrejsen.dk er i Düsseldorf og Ruhr-distriktet for at forberede studietur for Porsgrunn Kommune og for at hente inspiration til 2010. Byområder ved vand og biblioteker/kulturhuse er i fokus.

3. november 2009
byrejsen.dk aftaler studietur til december for den norske kommune Porsgrunn. Studieturen går til Ruhr-distriktet og skal give inspiration til udviklingen af et havneområde til blandet bydel med boliger, erhverv, kultur og detailhandel.

29. oktober 2009
Torsten Bo Jørgensen holder foredrag om strategisk byudvikling i Hamburg. Det sker på et fællesarrangement mellen Dansk-Tysk Selskab, Den Tyske Ambassade og Tysk Turist Information.

19.-24. oktober 2009
Studietur med Tysklærerforeningen til Weimar og Dessau. Emnet for turen er Bauhaus, som i år fylder 90 år. Rejseledere er Torsten Bo Jørgensen og Poul Husum , som vi er meget glade for at samarbejde med om denne rejse. Poul er en stor kapacitet.

29. september-2. oktober 2009
Studietur med Vejle Kommune til Bilbao. Møde med viceborgmesteren, besøg i klyngemiljøet ACICAE, besøg i Guggenheim, kulturhuset Alhondiga og meget mere.

24.-26. september 2009
Studietur med 32 personer til Oslo, alle medlemmer af Byens Netværk. Besøg i flere byudviklingsprojekter og kulturhuse, møde med kommunen, besøg i Operaen og en lang række andre punkter indgik i turen. Overskriften var bærdygtig byudvikling.

17.-20. september 2009
Studietur med 27 personer til Bilbao. Vi besøgte Guggenheim og andre store kunstmuseer i Baskerlandet. Det var årets åbne rejse for privatpersoner. Næste års åbne rejse bliver til Köln.

7.-9. september 2009
Studietur med Københavns Kommune, Tenik-og Miljøforvaltningen, til Hamburg. Turen gav inspiration til udviklingen af Nordhavnen, Københavns nye bæredygtige bydel. Vi mødtes med planchefen, direktøren for HafenCity GmbH og flere andre ressourcepersoner.

1.-3. august 2009
Researchtur til Bremen og Bremerhaven. Sidstnævnte har lavet en veritabel oplevelsesklynge på havnen med fire store attraktioner inden for en radius af 500 meter. Det flankeres af et shoppingcenter i sydlandsk stil og et hotel der leder tankerne hen på Dubai. Alt i alt en markant satsning på oplevelsesøkonomi.

20. juli 2009
Tilbage fra sommerferie. Vi ser frem til en ny sæson med spændende studierejser og konsulentopgaver. Ferien gav også inspiration: den østtyske kystby Kühlungsborn tiltrækker med sine 7500 indbyggere ikke mindre end 2 mio. turister om året. Den er best case i Visit Denmarks helårsturismeprojekt.

3. juli 2009
Sommerferie! Vi holder ferie indtil 17. juli , men kan ikke lave være med også at researche lidt i Berlin og ved Østersøen. Vi ønsker alle samarbejdspartnere og kunder en dejlig sommer med rekreation og opladning.

3. juli 2009
byrejsen.dk aftaler studietur til Bilbao for Vejle Kommune. Turen skal give inspiration til innovation, uddannelse og erhverv. Bilbaos dynamiske udvikling gør byen til et oplagt mål for en studierejse.

2. juli 2009
byrejsen.dk aftaler studietur til Hamburg for Københavns Kommune, Center for Bydesign. Turen skal give inspiration til den bæredygtige udvikling af Nordhavnen. Affaldshåndtering, klimasikring og offentligt-privat samarbejde er blandt emnerne.

18.-19. juni 2009
byrejsen.dk er i Hamburg med Køge Kommune og Realdania Arealudvikling. Studieturen giver inspiration til projekt Køge Kyst. Besøg i HafenCity og møde med kommunen indgår. Udbyttet af turen dokumenteres i en studietursrapport. Læs mere her

7.-9. juni 2009
byrejsen.dk arrangerer studietur om bæredygtighed til Hamburg. Turen udbydes af Bygherreforeningen, og deltagerne kommer fra kommuner, energiselskaber, ministerier, konsulentfirmaer etc.

6. maj 2009
byrejsen.dk aftaler med Tysklærerforeningen at fortsætte samarbejdet om efteruddannnelsesrejser i 2010. Destinationerne bliver Hamburg/Bremen/Bremerhavn og Berlin/Brandenburg.

23.-26. april 2009
byrejsen.dk laver efteruddannelsesrejse for Tysklærerforeningen. Billedkunstlærere deltager også. Temaet er kunst og kultur i Ruhr-distriktet og resten af Nordrhein-Westfalen.

15. april 2009
byrejsen.dk byder Frederik Juul Pedersen velkommen som ny projektmedarbejder. Frederik skal løse diverse opgaver i relation til vores studieture. Vi glæder os til samarbejdet!

2.-5. april 2009
byrejsen.dk er med Louisiana-Klubben i Düsseldorf, Bonn mv. Temaet for rejsen er museumsarkitektur og kunst. Kunstmuseum Bonn og K21 i Düsseldorf er blandt højdepunkterne.

19. marts 2009
byrejsen.dk aftaler studietur til Hamburg for Køge Kommune og Arealudviklingsselskabet/Realdania. Turen skal give inspiration til udvikling af store havnearealer i Køge. Læs mere her

12.-15. marts 2009
byrejsen.dk er på inspirationstur til Barcelona. Stram byplan, flydende Rambla, havswimmingpool og Gaudis arkitektur er blandt de blivende indtryk.

17.-19. februar 2009
byrejsen.dk og Dansk Arkitektur Center arrangerer studietur for Fredericia Byråd og Realdania til Hamburg. Turen giver inspiration til udviklingen af store havnearealer i Fredericia. Læs mere her

11. december 2008
byrejsen.dk aftaler samarbejde med Bygherreforeningen om studietur til Hamburg i juni 2009. Emnet er bæredygtig byudvikling. Besøg i HafenCity og IBA Hamburg indgår.

31. oktober-2. november 2008
byrejsen.dk arrangerer studietur til Ruhr-distriktet/IBA Emscher Park. Besøg hos sekretariatet for Essen Kulturby 2010 indgår. Deltagerne er bl.a arkitekter, planlæggere og kulturkonsulenter.

27.-30. oktober 2008
byrejsen.dk arrangerer studietur for Gladsaxe Kommunes kultur- og fritidsudvalg til Bilbao. Besøg hos en lang række institutioner indgår. Turen giver inspiration til kommunens nye kulturpolitik.

7.-10. oktober 2008
byrejsen.dk arrangerer studierejse for Statsbygg (den norske stats byggetjeneste). Gruppen oplever Ruhr-distriktet med særligt henblik på omdannelsen fra industri til kultur.

18.-23. september 2008
Torsten er med det tyske regionaludviklingsprojekt IBA Fürst Pückler Land på rundrejse i Tyskland. Temaet for rejsen er omdannelse af industriområder til nye formål.

4.-8. september 2008
Torsten deltager i Foreningen af Byplanlæggeres studietur til Dublin.

21.-24. august 2008
byrejsen.dk arrangerer studierejse for Ældresagen om kunst og arkitektur i Düsseldorf og Ruhr-distriktet. Museum Küppersmühle og det nedlagte jernværk i Duisburg er blandt punkterne.

15.-18. august 2008
byrejsen.dk på researchtur til Bilbao forud for efterårets tur for Gladsaxe Kommune. Byen er et oplagt rejsemål for en studietur om kultur og byudvikling og til grupperejse for en kunstforening.

1.-3. august 2008
byrejsen.dk på researchtur til Bremen og Bremerhaven. Ikke mindst Deutsches Auswandererhaus - årets museum i Europa 2007 - gjorde indtryk. Museumsformidling i særklasse.

1.-18. juli 2008
byrejsen.dk holder ferie. Vi tjekker jævnligt telefon og mail.

27. juni 2008
Torsten deltager i kick-off-konference på den danske ambassade i Berlin - om styrkelse af kulturelle og turismemæssige forbindelser mellem Danmark, Øresundsregionen og de østtyske delstater.

18. juni 2008
byrejsen.dk aftaler samarbejde med Gladsaxe Kommune om studietur til Bilbao oktober 2008. Emnerne er bl.a. byudvikling og kultur.

17. juni 2008
Programmet for efterårets professionelle studietur til Essen / Emscher Park er nu klar. Det kan downloades fra forsiden. Datoerne er 31. oktober - 2. november.

9. juni 2008
Torsten viser rundt i villakvarteret Rosenvænget for Østerbro Lokalhistoriske Forening. Om servitutter, byplaner, lokalplaner og udvikling vs. bevaring. Samt om god og dårlig arkitektur.

27. maj 2008
byrejsen.dk aftaler studietur til Ruhr-distriktet for den norske planmyndighed Statsbygg. Turen har fokus på det strategiske arbejde med kultur i omdannelsen af området.

22.-24. maj 2008
Torsten deltager i Netværk for Yngre Planlæggeres summercamp i Gribskov Kommune.

16.-18. maj 2008
byrejsen.dk gennemfører studietur for 10 professionelle til Ruhr-distriktet/Emscher Park. Deltagere fra Bygningskultur Danmark, DSB Ejendomme, Slagelse Kommune, Bente Lange Arkitekter, NCC, Marie Sterner Arkitekter mv.

11.-13. april 2008
Studietur for 32 deltagere til Ruhr-distriktet/Emscher Park. En blandet testgruppe af almindeligt interesserede og professionelle.

2. april 2008
Præsentation af forårets studieture til Ruhr-distriktet/Emscher Park i Dansk Arkitekturcenter.


byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008