De fire samarbejdsfaser:

Dialog: her klarlægges formålet med studieturen, fx at hente inspiration til kommunens planstrategi, til bedre regnvandshåndtering eller til kommunens nye kulturhus. Der defineres mål, som der evalueres på efter turen. Destinationen og datoer aftales

Faglig og praktisk tilrettelæggelse: her identificeres og kontaktes relevante byudviklingsprojekter og ressourcepersoner. Aftalerne sættes op, besøgsstederne briefes præcist om deltagersammensætning og formålet med turen. Alle praktiske forhold vedr. hotel, fly, busser, restauranter etc. ordnes sideløbende. Denne fase er ekstremt tidskrævende.

Gennemførelse: selve studieturen finder sted. Gruppen besøger byudviklingsprojekter og møder ressourcepersoner. Opsamlinger undervejs sikrer fokus på overførselsværdien. Vi deltager som rejseledere og tager ansvar for studieturen fra først til sidst.

Evaluering: alle deltagere modtager elektronisk evalueringsskema til vurdering af de enkelte programpunkter og udbyttet af hele studieturen. På baggrund af resultaterne evaluerer vi med bestilleren af turen, hvordan den samlede målopfyldelse har været. Det giver klar dokumentation af, hvad kunden har fået for pengene.

 

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008