Copenhagen Capacity
Klyngedannelser / München og Augsburg
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i oktober 2012 studietur til München for Copenhagen Capacity og en række kommuner i hovedstadsområdet. Studieturen gav indblik i baggrund og betingelser for at få succes med klynger - og hvordan vi kan kopiere de tyske erfaringer til Danmark. München er blandt de førende byer i Europa, når det kommer til at skabe vækst ved hjælp af klynger. Den bayerske hovedstad har siden 1960´erne satset på udvalgte indsatsområder og bygget klynger op omkring dem. München er i dag Tysklands Silicon Valley med en af de stærkeste økonomier i verden med et markant fokus på innovation og stærke netværk på tværs af offentlige/private aktører og videninstitutioner.

Reference: Investor Development Manager Morten Hjort, Copenhagen Capacity

Plan C
Energirigtig renovering / Frankfurt
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i oktober 2012 studietur for parterne bag Plan C, som er et tværkommunalt, EU-støttet projekt med fokus på energirenovering af boligbyggeri og offentlige bygninger. Frankfurt var valgt på grund af den store erfaring med energirenovering i regionen. Turen rummede møder med tegnestuer, kommunen, lokale eksperter i energirenovering samt besøg i en lang række renoveringsprojekter. De 30 deltagere fik på turen konkret kendskab til strategier, indsatser og handlinger, der kan anvendes i renoveringsprocesserne.

Reference: Projektleder Per Boesgaard, Gate21/Plan C


Rødkilde Gymnasium
Byudvikling / Hamburg
Rødkilde Gymnasium var i april 2012 i Hamburg på studietur. byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling havde arrangeret en tur, der satte fokus på gamle og nye byudviklingsprocesser i Hamburg. Gruppen skulle bla. se og høre om udviklingen af HafenCity og høre om processen i det kommende byudviklingsprojekt Altona Mitte.

Reference: Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, Rødkilde Gymnasium

Bygningskultur 2015
Strategisk anvendelse af bygningskulturarven / Syddanmark og Østtyskland
Bygningskultur 2015 er et initiativ igangsat af Realdania og Kulturarvsstyrelsen rettet mod fredede og bevaringsværdige bygninger. I september 2011 arrangerede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling studietur for sekretariatet og en række af de enkelte deltagende kommuner. Turen rummede besøg i bl.a. Nykøbing Falster og Kühlungsborn og gav inspiration til, hvordan bygningsarven kan udvikles og bruges strategisk ifm. turisme mv.

Reference: Chefkonsulent Helle Nysted Andersen, Dansk Bygningsarv 


Center for Boligsocial Udvikling
Boligsocial indsats / Stockholm
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede studietur for CFBU i septemer 2011. Turen gik til Stockholm og gav inspiration til redskaber til effektmåling af den boligsociale indsats. CFBU mødte en række ministerier og forvaltninger, boligselskaber samt ansatte og beboere i boligsociale områder.

Reference: Centerleder i CFBU, Birgitte Mazanti  

Kreativ Metapol
Kulturplanlægning og regionalt kultursamarbejde /         Ruhr-distriktet
Kreativ Metapol er et EU-Interreg-projekt, der løber fra 2008 til 2011. Deltagerne er danske og svenske kommuner og uddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede en studietur til Ruhr-distriktet for gruppen. Det faglige forløb indledtes med et halvdagssemi¬nar, hvor Torsten præsenterede Ruhr-distriktet som kulturregion, og deltagerne formulerede spørgsmål, de ønskede besvaret undervejs. Studieturen fandt sted i september 2010 og rummede møder med bl.a. Regionalverband Ruhr, kultursekretariatet Ruhr2010 og forfatteren Dirk Sondermann samt besøg i en lang række kulturprojekter. Læs hele casen her.

Reference: Projektleder Søren Buhl Hornskov, Herlev Kommune

Kreative Byer
Kulturplanlægning og regionalt strategisk samarbejde / Ruhr-distriktet
Kommunenetværket Kreative Byer har eksisteret siden 2005 og har arbejdet med bl.a. oplevelser og kultur i byudviklingen. Kulturplanlægning har ligeledes været et centralt ord. I de kommende år skal der bl.a. være fokus på regionalt strategisk samarbejde, og på bruger-/borgerinddragelse. Den internationale dimension skal også mere i fokus og på den baggrund arrangerede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling en studietur for netværket i april 2010. Turen gik til Ruhr-distriktet og Kreative byer oplevede inspirerende projekter og mødte forvaltninger og ressourcepersoner fra kultursamarbejder.

Reference: Projektkoordinator Ketil Folmer Christensen

DSB Trafikplanlægning
Strategisk kobling mellem cykel og tog / Amsterdam, Frankfurt, London
DSB arbejder på at forbedre koblingen mellem tog og cykel. I den forbindelse ønskede DSB Trafikplanlægning en studierejse, som kunne give inspiration til den strategiske kobling mellem tog og cykel, en grøn/miljøvenlig rejsekæde, privat medfinansiering samt fælles cykelstrategi, hvor flere aktører tænker sammen. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling gennemførte i maj 2010 en studietur til Frankfurt, Amsterdam og London for DSB Trafikplanlægning, hvor gruppen mødte repræsentanter fra tre forskellige europæiske cykelprojekter samt et byrådsmedlem fra Amsterdam. De fik viden om proces, praktiske erfaringer, finansiering samt incitamentstrukturer.

Reference: Afdelingsleder Lone Billehøj, DSB Trafikplanlægning

Danske Havne
Erhvervshavne / Urk, Lauwersoog, Harlingen og Bruxelles
Danske Havne er en brancheorganisation for 80 aktive erhvervshavne. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling organiserede i april 2010 en studierejse for Danske Havnes Fiskerihavneudvalg til Holland og Belgien. Her erhvervede de viden om europæiske fiskeriforhold og fiskerihavnens rolle. Det blev til besøg hos fiskeauktioner i Holland, og et besøg på Seafood Fair og i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Reference: Politisk-juridisk konsulent Line Nørremark, Danske Havne

Byens Netværk
Bæredygtig byudvikling / Oslo
Byens Netværk er et netværk for alle parter inden for byggeri og byudvikling. Netværket laver arrangementer, der giver viden om nye tendenser inden for området og sørger for udveksling af viden på tværs af forskellige grupper. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede gruppens studierejse til Oslo i september 2009. Fokus var på bæredygtig byudvikling i den norske hovedstad, der satser ambitiøst på at binde by og havn sammen.  Vi besøgte bl.a. kulturhuset Hausmania, Bjørvika med Operaen, Nydalen og Pilestredet Park. Studieturen blev evalueret positivt af deltagerne: 4,7 point ud af 5 mulige.

Reference: Sekretariatsleder Henriette Sofie Larsen, Byens Netværk

Bygherreforeningen
Bæredygtig byudvikling / Hamburg
I juni 2009 arrangerede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling studietur for Bygherreforeningen til Hamburg. Emnet for turen var bæredygtighed. Der var rundvisninger og møder med ressourcepersoner i de to byudviklingsprojekter HafenCity og IBA Hamburg. Hamburgs planchef satte enkeltprojekterne ind i en større strategisk sammenhæng. Der blev også tid til rundvisning i det konverterede industriområde Falkenried og rundtur til bæredygtige byggerier, både rækkehuse, villaer og etagebyggeri.

Reference: Udviklingschef Hanne Ullum, Bygherreforeningen

Kunstmuseet Louisiana
Museumsarkitektur / Düsseldorf, Bonn, Duisburg mv.
Kunstmuseet Louisiana ønskede en rejse med fokus på museumsarkitektur i Tyskland. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i maj 2009 en firedages tur til Düsseldorf med dagsudflugter til andre byer i området. Blandt højdepunkterne var besøg på kunstmuseet Küppersmühle i Duisburg (silo konverteret af Herzog og de Meuron), Kunstmuseum Bonn (Gustav Peichl, “kroningen af museumsboomet i Tyskland“) og Museum Insel Hombroich i Neuss (kunstpavilloner integreret i naturen). Rejsen knyttede an til Louisianas succesrige udstilling “Museumsarkitektur i det 21. århundrede”.

Reference: Klub- og publikumschef Katrine Mølstrøm

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008