Helsingør Kommune, Ejendoms- og Miljøudvalg
Bæredygtige klimaløsninger / Hamburg
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2012 studietur for Helsingør Kommunes Ejendoms- og Miljøudvalg til Hamburg. Turens formål var at give målrettet inspiration til kommunens indsatser på klimaområdet, både som et overordnet strategisk værktøj men også ift. konkrete miljøprojekter i Helsingør Kommune. Udvalget mødte bl.a. Hamburgs Handelskammer som fortalte om samarbejde mellem kommune, handelskammer og virksomheder omkring bæredygtig vækst, fx energirigtig optimering af produktionen.  

Reference: Stella Hansen, Centerchef Helsingør Kommune, Center for Kultur, Plan og Erhverv

Svendborg Kommune, Udvalg for Kultur og Planlægning
Kultur og oplevelser i byrummene / Hamburg
Svendborg Kommunes Udvalg for Kultur og Planlægning var på studietur til Hamburg i juni 2012. Turen skulle give inspiration til udvikling af detailhandlen samt Svendborgs identitet, og så ønskede udvalget at se eksempler på byrum med forskellige funktioner. byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling havde skræddersyet et program, hvor udvalget bl.a. mødte en Quartiersmanager i et handelsområde i Hamburg og fik inspirerende viden med hjem om udvikling af detailhandlen.

Reference: Torben Jørgensen, Direktør Kultur, Udvikling og Erhverv, Svendborg Kommune 

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Europæisk Klimahovedstad / Hamburg
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2012 studietur for Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. Turen gik til Hamborg skulle bl.a. give inspiration til udviklingen af København som bæredygtig by. Gruppen mødte klimasekretariatet i Hamburg, for at høre om deres erfaringer fra 2011, hvor byen var Europæisk Miljøhovedstad.

Reference:

Københavns Kommune
Bæredygtige klimaløsninger / Vancouver, Seattle, Portland
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg var i juli 2012 i Vancouver, Seattle og Portland. Byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling havde arrangeret en skræddersyet studietur som skulle give inspiration til udvalgets arbejdsområder som fx grøn vækst, bæredygtighed, urban farming, regnvandshåndtering, fortætning, havneudvikling, trafikløsninger samt andre emner. Byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling havde været på research i USA og Canada nogle måneder inden, for at kvalitetssikre programmet og udvælge de helt rigtige projekter.

Reference:

Frederiksberg Kommune, By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Byrum, fodgængerstrategi, kulturplanlægning og branding / Barcelona
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arrangerede i august 2012 studietur for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalg til Barcelona. Formålet med studieturen var at give inspiration til Frederiksbergstrategien 2011. Udvalgene så bla. se en lang række udvalgte byrum, hørte om fodgænger- og kulturstrategi, så den nye vidensbydel 22@, så eksempler på sammentænkning af plejehjem, borgercenter og bibliotek og mm.

Reference: By- og Miljødirektør Ulrik Winge, Frederiksberg Kommune 

Hjørring Kommune, Fritids- og Kulturudvalget
Kultur i byudviklingen / Ruhr-distriktet
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arrangerede studietur for Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturudvalg til Ruhr-distriktet i september/oktober 2012. Turen gav inspiration til udvikling af kultur- og fritidsområdet samt hvordan kommunen kan styrkes strategisk ift. tiltrækning/fastholdelse af unge, Hjørring som uddannelsesby mm. Udvalget besøgte på turen bl.a. et teater, hvor teaterledelsen fortalte om bæredygtig teaterdrift og ungdomsarbejde.    

Reference: Fritids- og Kulturchef Michael Jensen, Hjørring Kommune 

Herning Kommune, Tværfaglig arbejdsgruppe
Bevægelsesstrøg / Valencia
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede studietur til Valencia for en tværfaglig arbejdsgruppe fra Herning Kommune og en række eksterne konsulenter. Formålet med turen var at opleve spændende løsninger på udendørs idrætsfaciliteter samt blive inspireret af, hvordan et kultur-/bevægelsesstrøg kan blive bindeled mellem by og området omkring Herning Messecenter, hvor byens fodboldstadion også ligger.

Reference: Kultur- og Fritidschef Morten Koppelhus, Herning Kommune

Herning Kommune, Teknik- og Miljøudvalg
Bæredygtige klimaløsninger / Holland
Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg var på studietur til Holland, nærmere bestemt Amsterdam og Utrecht, i maj 2011. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling havde arrangeret et program, hvor udvalget undervejs fik inspiration til regnvandshåndtering, klimatilpasning, naturgenopretning og kollektiv transport.

Reference:

Hjørring Kommunes Økonomiudvalg &
Teknik- og Miljøudvalg
Byudvikling og planlægning / Hamburg & Bremerhaven
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede en studietur for to politiske udvalg i Hjørring Kommune. Turen gav bl.a. inspiration til turisme/oplevelsesøkonomi, detailhandel, byudvikling og planlægning og udvikling af yderområder. Undervejs mødte gruppen fx udviklingsselskabet i HafenCity, kommunen i Bremerhaven og Marketingschef for VisitDenmark i Hamburg. Læs hele casen her.

Reference: Plan- og Udviklingschef Helle Lassen  

Randers Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
Kultur i byplanlægningen / Ruhr-distriktet
Randers Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg var på studietur til Ruhr-distriktet i maj/juni 2011. Kommunen ønskede bl.a. inspiration til brug af lyskunst i byrummet og kultur som trækplaster for erhvervsudviklingen. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede studieturen, som indeholdt møder med kreative erhvervsklynger, udviklingsselskaber og Kommunen i Duisburg, som kunne fortælle om den blivende værdi efter Kulturåret 2010 i Ruhr-distriktet. Læs casen her.

Reference: Direktør Lars Keld Hansen, Randers Kommune 

Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
Kulturel planlægning / Bilbao
Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune var på studietur til Bilbao i maj 2011. Turen skulle give inspiration til hvordan kulturen bruges som driver i byudviklingen og hvorledes der skabes samarbejde mellem erhverv, kulturinstitutioner og turisme. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling havde arrangeret turen som bl.a. bød på møder med kommunen, off. udviklingsselskab og tænketanken Bilbao Metropolis 30. Turen gav også værdifuld input til brug af byens rum og fysisk aktivitet. Læs hele casen her.

Reference: Vicedirektør Jakob Skriver, Roskilde Kommune

Esbjerg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg &
Børn- og Familieudvalget
Kultur i byudviklingen / Bilbao
Esbjerg Kommunes Kultur- & Fritidsudvalg og Børn- & Familieudvalg var på studietur til Bilbao. Kommunen ønskede inspiration og solid faglig viden om strategien, processen, finansieringen og resultaterne bag Bilbaos forandring fra industriby til arkitektur- og kulturmetropol. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling havde på denne baggrund arrangeret møde med Bilbaos viceborgmester, byens kulturforvaltning, møder med to udviklingsselskaber og en række kulturinstitutioner. Børn- & Familieudvalget mødte  Bilbaos børneforvaltning og en skole, hvor temaet var Salamanca-erklæringen. Derudover bød turen på inspiration til levende byrum med plads til leg, sport, rekreation og kunst. Læs hele casen her

Reference: Direktør Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kulturhuse / Berlin
Netværk Nord, et netværk bestående af biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg i bydelene Brønshøj, Husum, Vanløse, Bispebjerg og Ydre Nørrebro, var i oktober 2010 på studietur til Berlin. Turen gav inspiration til udvikling af kulturhusområdet i Københavns Kommune, herunder arbejdet med at etablere såkaldte kulturelle kraftcentre. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling identificerede relevante kulturhuse, biblioteker, idrætsanlæg og forvaltningsenheder og satte en lang række møder op.

Reference: Chef for kulturhuse og biblioteker Jan Lindboe, Københavns Kommune

Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
Oplevelsesattraktioner og urban idræt / Valencia
Kultur- og fritidsudvalget i Herning Kommune besøgte Valencia i Spanien i september 2010. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede en studietur der bød på kultur, oplevelsesøkonomi og urban idræt f.eks. i form af den 10 km lange åre der løber midt i byen, som bruges til rekreative og idrætsmæssige formål. På programmet var også Valencias vartegn "The City of Arts and Sciences", der er en stor oplevelsesklynge med fantastisk arkitektur og spændende projekter. Med sig hjem fik de konkret viden om strategi, proces og finansiering på de mange projekter samt indblik i den strategiske tænkning bag og kommunens rolle i processen.

Reference: Direktør Jan Møller Iversen, Herning Kommune

Herning Kommune, Byplanudvalget
Bæredygtig byudvikling / Ruhr-distriktet
Herning Kommune ønskede inspiration til bæredygtig byudvikling, vand i byudviklingen, udvikling af nye byområder og en række andre emner. byrejsen.dk arrangerede en tur til Ruhr-distriktet i april 2010, hvor gruppen fx besøgte Urbania i Mühlheim, udviklingsselskabet i Inderhavnen i Dusiburg, landskabsparken Duisburg Nord, Nordrhein-Westfalens efteruddannelsescenter i Mont-Cenis og en række andre projekter. Turen gav inspiration til både igangværende og kommende byudviklingsprojekter i Herning Kommune.

Reference: Direktør Jan Møller Iversen, Herning Kommune

Ballerup Kommune
Kulturhuse / Ruhr-distriktet
Ballerup Kommune ønskede inspiration til udviklingen af et nyt kulturhus og ønskede at opleve forskellige koncepter og møde ressourcepersonerne bag. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i april 2010 en skræddersyet tur rundt i Ruhr-distriktet, hvor der kunne fremvises kulturhuse af enhver art – fra subkulturelle foretagender til store kulturhuse af international betydning. Der var desuden lagt vægt på inspiration til forskellige former for samarbejder og finansieringsmuligheder. Læs hele casen her.

Reference: Bibliotekschef Tine Vind, Ballerup Kommune

Gladsaxe Kommune
Kultur i byudviklingen / Bilbao
Gladsaxe Kommune ønskede inspiration til kommunens kultur- og fritidspolitik og kontaktede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling. som tilrettelagde en rejse til Bilbao i oktober 2008. Besøg hos forvaltningen og flere kulturhuse, Guggenheim Museet, samt byens tænketank og udviklingsselskab gav et solidt indblik i den nordspanske bys fantastiske forvandling fra forurenet industriby til design- og arkitekturmetropol med 600.000 turister om året.

Reference: Kultur- og fritidschef Ingelise Damm, Gladsaxe Kommune

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Udvikling af nyt byområde / Hamburg
Københavns Kommune er i gang med udviklingen af Nordhavnen, som bliver byens nye bæredygtige bydel. Kommunen ønskede en studietur med fokus på Hamburgs nye bydel HafenCity og andre bæredygtige projekter i Hamburg. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede en studietur i september 2009. Blandt punkterne var rundvisning og møde med udviklingsdirektøren for HafenCity, møde med planchefen og rundvisning i projekter fra den bæredygtige byggeudstilling IBA Hamburg.  Deltagerne var chefer og embedsmænd fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Reference: Direktør og centerchef Ulrik Winge, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Vejle Kommune
Erhvervs- og byudvikling / Bilbao
Vejle Kommune er blandt de stærke, udviklingsorienterede kommuner, der prioriterer faglig inspiration højt. Studieture er derfor en fast del af kommunens praksis. I september 2009 arrangerede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling studietur for kommunen til Bilbao. Studieturen rummede besøg i integrerede erhvervs- og uddannelsesmiljøer, hos forvaltningen, byens tænketank mv. Turen gav indblik i den utrolige udviklingsproces, Bilbao har gennemgået, herunder de målrettede investeringer i byrum, infrastruktur og kulturhuse.

Reference: Erhvervspolitisk konsulent Jens Albertsen, Vejle Kommune

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008