Oslo Kommune, Utbyggningsavdelingen i Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
Fortætning og transformation / Frankfurt
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i oktober 2012 studietur til Frankfurt for Oslo Kommune. Deltagerne var embedsmænd, der arbejder med den fysisk-strategiske udvikling af Oslo Kommune. Oslo oplever frem mod 2030 en markant befolkningstilvækst, og studieturen gav målrettet inspiration til, hvordan Oslo kan fortætte og transformere boligområder, skabe shared space, udvikle levende byrum mv. Frankfurt var valgt, da den både størrelsesmæssigt, mht. befolkningstilvækst og øvrige forhold minder om Oslo.   

Reference: Afdelingsdirektør Ove Elingsen

Statsbygg, Byggherreavdelingen
Bæredygtig byudvikling / Freiburg
Byggherreafdelingen i den norske stats byggetjeneste Statsbygg var på en studietur til Freiburg i maj 2011. Turen gav viden om, hvordan andre aktører udvikler gode løsninger inden for miljøbyggeri, og hvordan bygherrer fx samarbejder med arkitekter, entreprenører mv. om at skabe innovative og vellykkede processer. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling havde bl.a. arrangeret møde med Hochbauamt Freiburg, en pendant til Statsbygg og en rundvisning på en kaserne, opført efter bæredygtige principper.

Reference: Direktør May Balkøy, Statsbygg 

Statsbygg / Fornyelses-, administrations- og kirkeministeriet
Bæredygtig byudvikling / København
Den norske stats byggetjeneste Statsbygg og Fornyelses-, Administrations- og Kirkeministeriet ønskede en studietur til København, der kunne give viden om samspillet mellem offentlige myndigheder og rammebetingelser for arbejdet med energieffektivt byggeri. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling tilrettelagde i december 2010 en skræddersyet tur med møder med Universitets- og Bygningsstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og tegnestuen C.F..Møller.

Reference: Direktør May Balkøy, Statsbygg

Statsbygg / juryen for Nyt Norsk Nationalmuseum
Museumsarkitektur / Berlin og Bonn
I Oslo skal der opføres et nyt Nationalmuseum, der samler eksisterende samlinger i et nyt og flot byggeri. Anlægsrammen er over 3 mia. norske kroner. I januar 2010 indsendte 237 tegnestuer forslag til det nye byggeri. Juryen i arkitektkonkurrencen ønskede i denne fase at opleve store museumsbyggerier, med særlig fokus på adgangsforhold, disponering og kobling til byens rum. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling tilrettelagde en studietur til Berlin og Bonn for juryens medlemmer. Efter studieturen udvalgte juryen tre projekter, der gik videre i konkurrencen.

Reference: Direktør May Balkøy, Statsbygg

Statsbygg
Bæredygtig byudvikling / Freiburg, Basel, Zürich
I Norge er man langt fremme med bæredygtige løsninger, og den norske stats byggetjeneste ønsker hele tiden at have den nyeste inspiration på området. På denne baggrund arrangerede byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling i september 2010 en studietur til Freiburg, Basel og Zürich, hvor rundvisninger og møde med lokale ressourcepersoner/forvaltninger indgik. Blandt emnerne var, hvordan man sikrer, at byggebranchens kvalifikationsniveau følger med, når staten strammer kravene til bæredygtigt byggeri. Det var den tredje studietur, byrejsen.dk -Strategisk Byudvikling arrangerede for Statsbygg.

Reference: Direktør May Balkøy, Statsbygg

Porsgrunn kommune
Udvikling af nyt byområde / København
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling lavede i april 2010 for første gang en studietur, der foregik i København. Den norske kommune Porsgrunn ønskede inspiration til den forestående byudvikling af Porcelænsgrunden, en tidligere fabriksgrund der ligger attraktivt ned til floden. Studieturen skulle lægge vægt på byrum af samme størrelse og funktion, med særligt fokus på blandede byområder ved vandet. Derfor viste vi dem bl.a. Islands Brygge Havnepark, Teglholmen og Sluseholmen.

Reference: Overingeniør Einar Barosen, Porsgrunn Kommune

Porsgrunn Kommune
Konvertering af byområde / Ruhr-distriktet
Porsgrunn Kommune udvikler i de kommende år et attraktivt område ned til floden på 40-50 ha. Her lå indtil for nylig byens traditionsrige porcelænsfabrik. Nu skal der være blandet byområde med kultur, boliger, detailhandel mv. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede inspirationstur til Ruhr-distriktet for en gruppe bestående af politikere, embedsmænd og private grundejere/investorer. Vi så bl.a. projekterne Ruhrbania (Mülheim), Nordsternpark (Gelsenkirchen), Neue Wege zum Wasser (Essen), Inderhavnen i Duisburg og Mediehavnen i Düsseldorf.

Reference: Overingeniør Einar Barosen, Byudvikling, Porsgrunn Kommune

Statsbygg / Kryss.no
Kulturplanlægning / Ruhr-distriktet
Den norske stats byggetjeneste driver netværket kryss.no, som er et netværk for norske kommuner og andre institutioner, der arbejder med kultur i byudviklingen. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i oktober 2008 gruppens studietur til Ruhr-distriktet, som har satset intensivt på kultur i omstillingen fra sværindustri til oplevelsesøkonomi.  Studieturen indeholdt bl.a. rundvisninger og møder med ressourcepersoner på jernværket i Duisburg, Kulminen Zeche Zollverein i Essen, kunstmuseet Küppersmühle i Duisburgs Inderhavn og på Museum Insel Hombroich ved Düsseldorf.

Reference: Direktør May Balkøy, Statsbygg og Erling Dokk Holm, forsker ved Arkitektur- Designhøjskolen i Oslo


byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008