Køge Kommune / Realdania By
Udvikling af nyt byområde / Bordeaux
Projekt Køge Kyst er et samarbejde mellem Køge Kommune og Realdania By. Det omfatter udviklingen af store havnearealer i Køge til et levende og mangfoldigt byområde, der binder by og havn sammen. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i den forbindelse en studietur til Bordeaux i oktober 2011, hvor Projekt Køge Kyst skulle have inspiration til bæredygtighed, trafikløsninger og byrum. Turen indeholdt eksempler på omdannelse af trafikrum til opholdsrum, underjordisk parkering, integration af letbane og meget mere. Læs hele casen her.

Reference: Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst

Realdania
Udvikling af byrum / Lyon
Realdania var på studietur til Lyon i august 2011. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling stod for turens faglige planlægning og emnerne var trafikafvikling, byrum og p-anlæg. Turens formål var at give deltagerne fælles referencer og dermed understøtte Realdanias målsætning om at skabe kvalitet i det byggede miljø.

Reference: Vicedirektør Finn Bartholdy, Realdania  

Køge Kommune / Realdania By
Udvikling af nyt byområde / Ruhr-distriktet
Projekt Køge Kyst er et samarbejde mellem Køge Kommune og Realdania By. Det omfatter udviklingen af store havnearealer i Køge til et levende og mangfoldigt byområde, der binder by og havn sammen. Kultur og detailhandel er væsentlige elementer. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede studietur til Ruhr-distriktet i august 2010, hvor der indgik besøg og guidede rundvisninger i en lang række konverterede industribygninger samt i det anderledes kulturhus Unperfekthaus i Essen og i en fantastisk boligkarrehave i Duisburg. Studieturen blev dokumenteret i tekst og billeder i en studietursrapport.

Reference: Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst

Fredericia Kommune / Realdania By
Udvikling af nyt byområde / Hamburg
Fredericia Kommune og Realdania By udvikler i fællesskab projektet Fredericia C. Det dækker over omdannelsen af store havnearealer i Fredericia til et levende og mangfoldigt byområde. I samarbejde med Dansk Arkitektur Center tilrettelagde byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling i februar 2009 en studierejse til Hamburg. Rundvisninger og præsentationer i HafenCity, Falkenried, IBA Hamburg og møde med byens planchef var blandt punkter. Vi lavede studietursrapport og følger udviklingen i Fredericia med stor interesse.

Reference: Teknisk direktør Erik Jespersen, Fredericia Kommune

Køge Kommune / Realdania Arealudvikling
Udvikling af nyt byområde / Hamburg
Projekt Køge Kyst er et samarbejde mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling. Det omfatter udviklingen af store havnearealer i Køge til et levende og mangfoldigt byområde, der binder by og havn sammen. Kultur og detailhandel er væsentlige elementer. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2009 en studietur for parterne til Hamburg med konkret inspiration til processen. HafenCity og det konverterede industriområde Falkenried var blandt punkterne.

Reference: Chefkonsulent Ann Hein, Realdania By / Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling © 2008